2014-11-17

Externa nyheter

Vindkraft driver fram rekordlåga elpriser

På bara några år har det skett en revolution på elmarknaden i Sverige. Priserna har mer än halverats och det beror framför allt på den kraftiga utbyggnaden av vindkraft. Och de låga priserna har kommit för att stanna.

Läs hela