2016-04-08

Externa nyheter

Vindkraft försörjer Facebooks datacenter

Facebook har som avsikt att försörja sina irländska faciliteter med 100 procent förnybart. Med detta som bakgrund har företaget tecknat ett 10 årigt avtal med Brookfield Renewable Energy Partners för leverans av förnybar el genom vindkraft.

Läs hela