2012-03-28

Externa nyheter

Vindkraft + FSC-skog = sant?

Måste certifierat skogsbruk och vindkraft ställas mot varandra? Vi har pratat med Svenska FSC om synen på vindkraftsetableringar. För ett par veckor sedan kom nyheten att FSC kan komma att omvärdera sin syn på vindkraftsetableringar i certifierad skog. I ett nytt tolkningsförslag på remiss definieras dessa som omvandling av skogen. Det är idag inte tillåtet på FSC-certifierad mark.

Läs hela