2011-12-23

Externa nyheter

Vindkraft ger allt större del av elproduktionen

Intervju av Sveriges Radio med Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi:

Ingen förnybar energikälla i världen ökar så mycket som vindkraft. I Sverige beräknas produktionen ha stigit med mer än 40 procent under 2011, jämfört med året innan.

Läs hela