2018-03-19

Externa nyheter

Vindkraft ger fler jobb

Shorelink som sköter verksamheten i Piteå hamn nyanställer 50 personer som en direkt följd av utbyggnaden av vindkraften i Markbygden.

Läs mer här.