2011-06-17

Externa nyheter

Vindkraft ger jobb

Just nu så planeras flera stora vindkraftsparker runt om i Ockelbo kommun. Redan i sommar så beräknas ett 40-tal kraftverk kunna börja byggas i trakterna kring Jädraås.  Ett företag på Gotland har tillsammans med Bergvik Skog bildat bolaget Jädraås Vindkraft AB. De har fått tillstånd att sätta upp 66 vindkraftverk på gränsen mellan Ockelbo och Dalarna.

Läs hela