2014-04-23

Externa nyheter

Vindkraft ger pengar till Svärdsjö

Sammanlagt finns det 66 vindkraftverk i Jädraås vindkraftpark. 23 av vindkraftverken står inom Svärdsjö-Svartnäs besparingsskog och genom ett arrendeavtal med kraftverkens ägare, Arise, finns det inskrivet att en viss del av den producerade kraften ska delas ut i så kallad bygdepeng.

Läs hela