2013-09-30

Externa nyheter

Vindkraft gör Riksbyggen självförsörjande med förnybar el

Riksbyggen arbetar långsiktigt med hållbarhetsfrågor. För tio år sedan sattes en lista med 40 konkreta åtgärder för en mer hållbar samhällsutveckling. Nu kan vi bocka av den sista punkten på den listan – nämligen att investera i vindkraftsproduktion och därigenom bli självförsörjande för sitt eget el-behov.

Läs hela