2014-01-29

Externa nyheter

Vindkraft i Barentsregionen fortsatt hett!

När vindkraftcentrum startade sin verksamhet 2009 lutade vi oss tillbaka på en beräkning som sa att det finns planer för 25 000 megawatt ny vindkraft i hela Barentsområdet. Idag kan vi se att summan av projekt som planeras eller har fått tillstånd men inte börjat byggas än ligger något lägre – omkring 20 000 megawatt. I den potten finns norra Sverige med som den mest framträdande med cirka 8500 MW i planeringstadiet.

Läs hela