2019-08-22

Externa nyheter

Vindkraft i Europa kan täcka hela världens energibehov

Om alla lämpliga platser på land i Europa förses med en vindturbin skulle dessa ge 100 gånger mer vindel än vad som produceras i dag av landbaserad vindkraft på kontinenten. Det skulle ge 11 miljoner ytterligare vindturbiner jämfört med i dag, vilket skulle täcka hela planetens elbehov från nu fram till 2050. Det skriver forskare vid University of Sussex i en studie som har publicerats i Energy Policy.

Läs artikeln från NyTeknik