2018-02-16

Externa nyheter

Vindkraft i medvind

I fjol beslutades om satsningar på vindkraft i Sverige för 20 miljarder kronor. Det motsvarar en fjärdedel av alla vindkraftsinvesteringar totalt sett sedan utbyggnaden inleddes. Siffrorna kommer från branschorganisationen Svensk vindenergi där Charlotte Unger Larsson är vd.

– Vi har aldrig sett så mycket investeringsbeslut som vi ser i dag, säger Charlotte Unger Larsson.

Läs mer här