2018-02-19

Externa nyheter

Vindkraft kan bli aktuellt i området: ”Det är ja eller nej som gäller”

Det krävs ett yttrande från Eksjö kommun gällande Vattenfalls ansökan om en vindkraftspark, norr om Bruzaholm. Det är miljöprövningsdelegationen i Östergötland som efterfrågar kommunens uttalande. Kommunen anser att området är möjligt för vindkraftsetablering.

Läs mer här