2014-12-16

Externa nyheter

Vindkraft kan försörja världens energibehov

En rapport från World Wind Energy Association (WWEA), visar att vindkraft har möjligheten att försörja hela världens efterfrågan på el.

Läs hela