2012-11-06

Externa nyheter

Vindkraft kan ge 60 000 nya jobb

Den havsbaserade vindkraften har en stor potential att utvecklas i Sverige. I en rapport som Västra Götalandsregionen presenterade för Näringsdepartementet beräknas den ge 60 000 årsarbeten och 19,5 miljarder i samhällsintäkter.

Läs hela