2012-06-24

Externa nyheter

Vindkraft kan ge el för miljoner hushåll

 I Västernorrland har sex av länets sju kommuner slutredovisat sitt planeringsarbete för vindkraft och pekat ut lämpliga områden för vindkraft – områden som kan producera el för två miljoner svenska hushåll enligt vindkraftbolaget 02.

Läs hela