2015-07-02

Externa nyheter

Vindkraft kan ge jobb i glesbygd

Bygget av Skogbergets vindpark i Markbygden gav 125 regionala årsanställningar. Till det kommer ytterligare nio lokala årsarbeten för drift och underhåll under de 25 år som vindparken väntas vara i drift. Det visar en färsk studie framtagen av Nätverket för vindbruk.

Läs hela