2015-09-17

Externa nyheter

Vindkraft kan växa till en fjärdedel i Europa

Det ska vara möjligt att vindkraft ska kunna möta en fjärdedel av EU: s elbehov till 2030 om medlemsstaterna leverera på sina klimat- och energilöften, enligt de senaste undersökningarna från European Wind Energy Association (EWEA).

Läs hela

Rapport från EWEA