2015-04-27

Externa nyheter

Vindkraft lyfter luftjobb

Den explosiva utvecklingen av antalet vindkraftverk gör att det surrar mer i luften.
Inte bara av kraftverken. Utan också av servicepersonal. Helikoptertvätt av rotorbladen är en ny nisch i vindkraftens växande servicebransch.

Läs hela