2015-04-21

Externa nyheter

Vindkraft – modernt baggböleri?

Baggböleri kallades det när skogsbolagen lurade av bönderna marken i slutet av 1800-talet. I takt med utbyggnaden av vindkraften får markägare besök av företrädare för vindkraftbranschen som vill nyttja deras mark för nya etableringar. En möjlighet att tjäna extra pengar kan det tyckas men avtalen möter kritik och liknas ibland vid ett slags baggböleri på nytt.

Läs hela