2012-03-09

Externa nyheter

Vindkraft mycket billigare än kol

El från vindkraft och andra förnybara källor är cirka 30 procent billigare än el från ett nytt kolkraftverk. Enligt en rapport av Michigan Public Service Commission är de genomsnittliga kostnaderna för el genererad av förnybara energisystem, över hela livscykeln, 91 dollar per megawattimme. För kolkraftverk är siffran 133 dollar per megawattimme, skriver American Wind Energy Association (AWEA) på sin blogg.

Läs hela

Till rapporten