2017-11-20

Externa nyheter

Vindkraft nödvändig för omställningen

Replik till Gösta Singstrands insändare 16 november: ”Vindkraft är ingen stabil energikälla”.
Parisavtalet har trätt i kraft. Omställningen till förnybar energi är central och behöver ske skyndsamt.
Det finns såväl politiskt som brett folkligt stöd för Sverige ska ställa om till förnybart.

Läs mer här