2011-11-30

Externa nyheter

Vindkraft och försvaret – skrivelse överlämnad till regeringen

FOI har lett arbetet med en internationell jämförelse om militär flygverksamhet och vindkraftens utbyggnad. På onsdagen lämnades resultatet över till regeringen.

I uppdraget från regeringen ingick att göra en internationell jämförelse för att se hur andra länder hanterar frågan, och att undersöka relationen i Sverige mellan Försvarsmaktens verksamhet och vindkraftutbyggnaden.

Läs hela –
Läs skrivelse