2011-09-14

Externa nyheter

Vindkraft och naturvård går att förena

Svante Axelsson och Emma Nohrén, Naturskyddsföreningen skriver: Det går att förena vindkraft och naturvård – om man gör det på rätt sätt. Det visar vår nya studie. Största problemet är i stället bullergränser och försvarets krav på orörda områden för flyget.

Läs hela