2016-08-26

Externa nyheter

Vindkraft på Kölvallen tas upp i högre instans

Frågan om en stor vindkraftpark får byggas på Kölvallen är nu uppe i Mark- och miljööverdomstolen. Två miljöorganisationer har överklagat mark- och miljödomstolens dom från i våras och ärendet har beviljats prövningstillstånd.

Läs mer