2014-12-10

Externa nyheter

Vindkraft ska stå för hälften av Sundbybergs stads elförsörjning

Ett nytt vindkraftverk ska stå för drygt hälften av all den el som förbrukas i stadens anläggningar. Investeringen innebär att staden aktivt bidrar med att utöka Sveriges elproduktion med nära 10 GWh vindkraftproducerad el per år.

Läs hela