2017-11-07

Externa nyheter

Vindkraft täckte 60 procent av energiförbrukningen i oktober

Priset för oktober noterades på 28,65 EUR/MWh på kraftbörsen Nord Pool, en minskning från 31,5 i september. Årets pris för oktober är ca. 20 procent lägre än det genomsnittliga kraftpriset för oktober under de senaste tio åren.

Läs mer här