2015-08-05

Externa nyheter

Vindkraft till havs har fått oväntat stöd

Om fyra veckor sker den slutliga miljöprövningen av den stora vindkraftsparken i havet utanför Falkenberg, Kattegatt offshore. Sannolikheten för ett ja har ökat efter att en expertmyndighet bytt uppfattning.

Läs hela