2021-10-15

Externa nyheter

Vindkraft till havs ska bli enklare att producera

Sveriges Radio intervjuar bland andra Svensk Vindenergi om regeringens beslut att bygga ut stamnätet för att ansluta vindkraft till havs.

Lyssna till radioinslaget