2020-11-23

Externa nyheter

Vindkraft till havs ska dominera EU:s framtida energiproduktion

EU-kommissionen sätter stort hopp till havsbaserad energiproduktion, och räknar i en ny strategi med att den ska ge 40 procent av den energi EU behöver. Svenska EU-parlamentariker saknar en analys om biologisk mångfald och skydd av marina miljöer.

U-kommissionen har nu kommit med sin strategi för havsbaserad energiproduktion, bland annat om hur produktionen av vindkraft och vågkraft kan öka. Kommissionen föreslår att Europas kapacitet från vindkraftverk till havs ska öka från sin nuvarande nivå på 12 gigawatt, GW, till minst 60 GW år 2030 och till 300 GW år 2050. 40 procent av EU:s energiproduktion förväntas komma från havsbaserad vindkraft redan år 2030. Nästan en tredjedel av denna energiproduktion förväntas komma från etableringar i Östersjön. Svenska EU-parlamentariker är positiva till huvuddragen som presenterades i går.

Läs artikeln i Aktuell Hållbarhet.