2017-03-21

Externa nyheter

Vindkraft ute i havet på förslag

Tre utvecklingszoner där flytande vindkraftverk kan tillåtas pekas nu ut i Sotenäs och Lysekil, men däremot inte i Tanum och Strömstad. Sådana etableringar kan leda till konflikt med andra intressen som yrkesfiske och orörd natur.

Läs mer här.