2014-12-11

Externa nyheter

Vindkraft växer snabbast

Exxon Mobile Corporation har nu presenterat sin framtidsvision för energimarknaden de kommande 25 åren – “2015 Outlook for Energy: A View to 2040”. Företaget försöker förutspå hur energiindustrins efterfrågan och utbud skulle se ut om 25 år. Några av slutsatserna är att försörjningen av vindkraft, tillsammans med sol- och biobränslen, växer snabbast.

Läs hela