2020-08-25

Externa nyheter

Vindkraft viktig för hela bygden

När vindkraften tog fart som energikälla i början på 2000-talet var intresset stort inte bara från de snabbväxande vindkraftsföretagen utan också från ägare till jordbruk och skog.

Läs artikeln från ATL.