2018-11-23

Externa nyheter

Vindkraft viktigare än era obrutna horisonter

Replik i Aftonbladet från Svensk Vindenergi och Fores om kommunernas veto:

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att kommunerna inte längre ska ha rätt att, utan att ens motivera sig, stoppa utbyggnaden av vindkraft –ett veto de inte har mot varken kärnkraftverk eller vattenkraft.

Vetot stoppar hälften av vindkraftverken innan de ens kommit till miljöprövning. Därmed måste verken byggas i vindmässigt sämre lägen, och totalt sett behövs fler vindkraftverk för att klara klimatmålen.

Föreningen Svenskt Landskapsskydds ordförande kallar vindkraften för ett ”okynnesprojekt”. Han nämner inte klimatfrågan med ett enda ord och ignorerar att vindkraften genom ett alltmer sammankopplat elnät bidrar till grön el och minskad klimatpåverkan inte bara i Sverige utan också i grannländer där den ersätter kol och olja.

Möjligen sker utbyggnaden på bekostnad av FSL:s uttalade mål att ”försvara de obrutna horisonterna” och relatera till ”drömmarnas vikingadrakar” – men för åtminstone de sju riksdagspartier som står bakom Sveriges klimatmål, är minskad klimatpåverkan faktiskt överordnat.

Ett förtroendefullt samtal och en bra process underlättas av parter som har samma förutsättningar – alltså utan rätt att lägga veto mot etableringen. Men när kommunerna tar större klimatansvar bör de också ha större del av vinsten.

Förutom de arbetstillfällen som hamnar i kommunen, vill vi därför se att fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla kommunen – vilket FSL märkligt nog vänder sig emot.

Det är varken slump eller okynne att de ansvariga myndigheterna, Sveriges ledande klimatexpert professor Johan Rockström och så många andra, vill ta steget vidare från dagens kravlösa vetorätt mot vindkraft. Klimatutmaningen är trots allt viktigare än de vikingatraditioner och obrutna horisonter som FSL så engagerat försvarar.

Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi
Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores