2019-04-03

Externa nyheter

Vindkraftboom väntar- snart en fjärdedel av den svenska elen

Vindkraften har medvind just nu. De närmaste fyra åren kommer produktionen att fördubblas från 12 till 25 procent av den svenska elförbrukningen. Den prognosen gör branschen Svensk Vindenergi som hoppas på ytterligare en fördubbling inom 20 år.

Mellan 2019 och 2022 kommer produktionen från vindkraft att öka från 17 till 35 TWh. Skälet är enligt branschen att vindkraft i Sverige är billigare än någonsin, och nu lönsamt utan subventioner…

Nyhet hämtad från SVT.