2015-06-03

Externa nyheter

Vindkraftcentrum.se har beviljats 700 000 kronor i regionalt investeringsstöd

Syftet med projektet är att skapa strategisk samverkan mellan olika aktörer, som ska bidra till att ta fram underlag för att bygga upp en plattform för utveckling av vindkraften.

Läs hela