2013-01-09

Externa nyheter

Vindkraftel dyrare än nödvändigt – på grund av försvaret

Försvarets intressen gör vindkrafts-elen dyrare än vad den skulle kunna vara. Det menar Svensk Vindenergi som är vindkraftbranschens intresseorganisation. Försvarsmakten har bland annat sagt nej till uppförande av vindkraftsanläggningar på flera olika håll i Uppland.

Läs hela