2014-02-19

Externa nyheter

Vindkraften är en viktig utmaning för Värmland

Vindkraftens miljöpåverkan, hur människa, djur och natur påverkas av vindkraftutbyggnad, stod på schemat när handläggare och beslutsfattare i kommunerna träffades på Länsstyrelsen för ett heldagsseminarium. Nationella vindkraftssamordnaren Lennart Värmby var på plats och pratade om med- eller motvind för vindkraften.

Läs hela