2012-02-01

Externa nyheter

Vindkraften är Norrlands nya basnäring

 Norrland är Sveriges centrum för vindkraft. Här planeras för 6 000 nya verk de närmaste 15-20 åren. Om alla planerade verk blir verklighet skulle det innebära att Norrland får tre gånger så många vindkraftverk som det finns i hela Sverige i dag.

Läs hela