2019-03-26

Externa nyheter

”Vindkraften är redan lönsam”

Det blåser åt rätt håll för vindkraften och konsultbolaget Ramboll satsar stort för att möta efterfrågan. ” Lönsamheten är en icke-fråga idag och fler fastighetsbolag borde även gå in på marknaden”, säger Rickard Klinkert, på Ramboll.

När det projekterades vindkraft för cirka 20 år sedan var det oftast småskaligt, då en marknad driven av entusiaster, ideella föreningar och kooperativ. Idag är bilden helt annorlunda, vindkraften är den störst växande energisektorn med en global tillväxt på runt 25 procent per år.  I Sverige kommer cirka 11 procent av elen i våra nät idag från vindkraft, om tre år kommer sannolikt andelen vara närmare 25 procent…

Reportage i Fastighetstidningen.