2011-12-30

Externa nyheter

Vindkraften bidrar till att pressa elpriset

Vindkraft och förnybar el kommer att vara ett viktigt verktyg för att minska regionala prisskillnader och stärka försörjningstryggheten. Vindkraftens styrka är att elproduktionen kan förläggas till platser där behovet är som störst. Vindkraft, till skillnad mot andra teknologier, går snabbt att bygga och driftsätta. En nyligen publicerad rapport från Energimyndigheten visar att vindkraft pressar elpriserna, även efter det att kostnaden för elcertifikat har räknats bort.

Läs hela