2011-12-27

Externa nyheter

Vindkraften bidrar till bättre ekonomi och klimat

Privatpersoner i Dalarna har under de senaste fyra åren investerat cirka 7 miljoner kronor i andelar i O2:s vindkraftskooperativ. De 104 medlemmarna har hittills sparat cirka 1,2 miljoner kronor på sin elräkning jämfört med om de köpt el av en elhandlare. Samtidigt har de bidragit till att minska koldioxidutsläppen med upp till 2 400 ton, vilket är nästan lika mycket som 1 000 bilar släpper ut på ett år.

Läs hela