2012-02-15

Externa nyheter

Vindkraften bidrar till lägre elpris

Fördubblad vindkraftsproduktion har för första gången bidragit till att hålla elpriserna nere i vinter. Efter den snabba utbyggnaden av vindkraft i fjol har den svenska vindkraftsproduktionen fördubblats. Enligt en ny prognos kommer den att producera 7,7 terawattimmar el i år om det blir ett normalt vindår.

Läs hela