2012-02-15

Externa nyheter

Vindkraften bidrar till lägre elpris

Efter den snabba utbyggnaden av vindkraft i fjol har den svenska vindkraftsproduktionen fördubblats. Enligt en ny prognos kommer den att producera 7,7 terawattimmar el i år om det blir ett normalt vindår. Och den kraftiga expansionen kommer att fortsätta även nästa år, då cirka 11 terawattimmar el produceras av vindkraft, spår Svensk Vindenergi.

Läs hela