2011-05-26

Externa nyheter

Vindkraften blir billigare och kärnkraften dyrare

I en rapport från Elforsk ”El från nya och framtida anläggningar 2011” kommer det fram att kostnaderna minskar mellan olika energislag. I rapporten kostnadsbedöms även nya och framtida tekniker i tidsperspektivet 10-15 år framåt. Elforsk planerar att uppdatera rapporten år 2013.

Läs rapporten