2021-03-05

Externa nyheter

Vindkraften byggs ut i norr – trots att behoven är störst i söder

Sverige har i dag överskott på el i norra landet och underskott i södra. SVT:s kartläggning visar nu att situationen kommer att förvärras de närmaste åren – det planeras tio gånger mer vindkraft i norr jämfört med söder.

Läs hela nyheten på SVT