2021-11-08

Externa nyheter

Vindkraften en nyckel för industriexpansionen i norr

Hela landet blickar mot norra Sverige. Hundratals miljarder kronor ska satsas på vätgasomställningar, fossilfritt stål, kritiska mineraler, skogsprodukter och industrilösningar. Satsningarna bidrar till en hållbar framtid och ger jobb och välstånd i Norrland.

Men industrins omställning kräver el, mycket el. Ska den vara möjlig måste elproduktionen inte bara vara koldioxidfri utan även billig och byggas ut snabbt. Vindkraften är en avgörande bit i pusslet för att bygga industrins, Norrlands och Sveriges framtid.

Det skriver företrädare för Holmen, LKAB, Ovako och SCA i en debattartikel som publicerats i flera lokaltidningar i Norrland.

Ta del av debattartikeln