2019-02-12

Externa nyheter

Vindkraften exploderar – investeringar på Barsebäck-nivå

Trots nödsignaler om en hotande lönsamhetskris för tidigare investerare slår nyinvesteringarna i vindkraft alla rekord. Totalt väntas 22 miljarder kronor satsas på vindkraft motsvarande två kärnkraftsreaktorer bara under 2019, visar en ny prognos.

”2019 kommer definitivt, och med mycket bred marginal, att bli ett rekordår vad gäller nyinstallerad vindkraft”, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi.