2010-09-02

Externa nyheter

Vindkraften fortsätter att expandera kraftigt

Enligt en sammanställning, gjord av Energimyndigheten, av de vindkraftverk som fanns i Elcertifikatsystemet i mitten av augusti pågår en fortsatt kraftig utbyggnad av vindkraft i Sverige – hittills under 2009 har runt 150 nya vindkraftverk anslutit sig till systemet.

Läs hela

Statistiskt underlag