2018-12-19

Externa nyheter

Vindkraften förväntas fyrdubblas inom 20 år

Vindkraften fullkomligt exploderar i Sverige. Vindens andel av elproduktionen väntas mer än fördubblas framöver. År 2040 tros vindkraften stå för hälften av all el i landet.

Se inslaget i TV4 Nyheter.