2014-03-13

Externa nyheter

Vindkraften ger jobb

Vindkraften ska ses som en stor industri i glesbygd. Det menar Vindkraftcentrum i Hammerdal. 400 företag i länet fick frågan om de levererat tjänster till vindkraftsbranschen. När Vindkraftcentrum redovisade undersökningen visar det sig att det innebar 600 årsarbeten under 2013 då 70 vindsnurror restes i länet. Det handlar om allt från uthyrning av logi till det som följer med stora byggen.

Läs hela